DIZAJN, ŠTAMPA i distribucija

Bilo koja od dolje navedenih stavki koju osmišljava i izrađuje naš kreativni tim izdvaja Vas od konkurencije i ostavlja upečatljiv dojam kod potencijalnog potrošaca / korisnika usluge.

Kreiranje vizuelnih identiteta:

Dizajn znaka i logotipa firme
Aplikacija na osnovna sredstva poslovne komunikacije (memorandum, koverta, račun, vizit karta...)

Dizajn promotivnih sredstava:

Idejna rješenja sredstava direct marketinga (katalozi, prospekti, brošure...)
Idejna rješenja spoljnih propagandnih sredstava (plakati, table, panoi, zastave...)
Idejna rješenja propagandnog materijala (kalendari, fascikle, bedževi, naljepnice...)
Dizajn ambalaže,
Izrada novinskih oglasa

Kompjuterska priprema za štampu svih vrsta publikacija

Knjige, monografije časopisi...

Štampa - digitalna i offset

propagandnog materijala (vizit karte, koverte, fascicle, katalozi, plakati, flajeri, naljepnice, reklamni blokovi, omoti za CD, plakati, kalendari...)
publikacija (časopisi, knjige, monografije...)
digitalna štampa velikih formata
sito štampa (rokovnici, upaljači, olovke, privjesci...)