MARKETING KAMPANJE

Zbog značaja i kompleksnosti svake promotivne kampanje neophodan je planski pristup njenom sprovođenju.

Ne postoji jedinstveni plan promotivne kampanje, ali postoje neki zajednički elementi:

Definisanje ciljeva koji se žele postići
Istraživanje tržišta i definisanje ciljnog tržišta (profila ljudi koji se želi privući kampanjom)
Definisanje strategije marketingškog nastupanja (određivanje glavnih akcija za postizanje cilja)
Izrada kreativnih rješenja Medija planiranje i oglašavanje (vrijeme, način i intenzitet reklamiranja)
Postignuti rezultati