UPUSTVO za predavanje oglasa

Gotovi oglasi mogu biti snimljeni u tiff, eps, pdf ili bmp formatu.

Fontovi moraju obavezno biti pretvoreni u krivulje. Boje - Grayscale ili CMYK.

Za dnevne novine oglase slati na e-mail: dizajn@marketingplus.co.me dva dana prije datuma objavljivanja, uz obaveznu najavu. Ukoliko niste u mogućnosti materijale slati e-mailom tekstove oglasa možete slati faksom na broj 081/210-441 ili 210-440.