ZAŠTO AGENCIJA

Neke firme vjeruju da sve mogu same, dok druge to prepuštaju stručnim agencijama koje redoslijedom marketinških poteza, maštom i znanjem stvaraju profitne šampione od svojih klijenata.

Zašto treba raditi sa marketinškom agencijom?
Agencija angažuje iskusne kadrove
Agencija lakše angažuje potrebne spoljne saradnike
Agencija lakše uočava i rješava problem
Agencija obezbeđuje povoljnije rabate u medijima
Agencija obezbeđuje povoljnije cijene i uslove plaćanja